eHive - úľové váhy

Monitorovanie aktivity včiel a prvý nektár

S príchodom jari sú včely stále aktívnejšie, ale počasie je stále premenlivé a prísuny nektáru môžu byť krátke a prerušované. Monitorovanie hmotnosti včelstva, aktivity kolónií a počasia počas tohto dôležitého obdobia poskytuje cenný pohľad na stav kolónií, aby vám včely získali čo najlepší možný štart do sezóny.


Prvý nektár

Počas jari bolo skvelé počasie. V strede marca začal prúdiť nektár z vresu, žihľavy a ovocných stromov (hrušky, broskyne).


Hmotnosť úla v marci.

Hmotnostný graf z jedného z úľov znázorňuje tok nektáru začínajúci sa 19. marca, keď začína zvyšovať hmotnosť úľa. Avšak nárast hmotnosti je krátky, pretože začína po niekoľkých dňoch znovu klesať.


Hmotnosť úla v marci.

Pridanie krivky kumulatívnych zrážok do grafu ukazuje, že v tomto období (23. marca - 26. marca) bolo niekoľko dní dažďa. Zrážky môžu zastaviť produkciu nektáru u niektorých kvetov až na niekoľko dní. Hmotnosť úľa teda môže naďalej klesať aj keď sa už vracia dobré počasie, nakoľko včely sú ešte stále nútené spotrebúvať zásoby. To možno vidieť na vyššie uvedenom grafe, pričom váha sa znova zvyšuje okolo 29. marca, niekoľko dní po zastavení dažďa. Tentokrát je hojnosť nektáru čerešne. 23. marca vidíme tiež prudký nárast hmotnosti. Ten je spôsobený absorpciou vlhkosti dreveným úľom. Takto získaná hmotnosť sa po zlepšení počasia postupne odparí.


Podrobnejšie skúmanie grafov z úľovej váhy ukazuje fascinujúci pohľad na aktivitu včiel. S vysoko presnými váhami môžete vidieť hmotnosť zberačiek, ktoré odchádzajú a vracajú sa do úľa. Toto sa prejavuje denným kolísaním hmotnosti včelstva.


Hmotnosť úla v marci.

V horeuvedenom grafe hmotnosť úľa ráno klesajá asi o 300 g, pretože zberačky opúšťajú úľ. To sa rovná približne 3000 včelám (priemerná včielka váži 0,1 g). Hmotnosť sa opäť zvyšuje v popoludňajších hodinách, keď sa včely vrátia s nektárom a do konca dňa je úľ ťažší ako na začiatku dňa. V noci dochádza k trvalému poklesu hmotnosti včelstva; to sú včely rozdelené na odparovanie vlhkosti a na spracovanie medu pripraveného na uzatvorenie. Taktiež, ak sa pozriete pozorne, môžete vidieť, že v strede dňa je čas, kedy sa veľa včiel vráti do úľa predtým, ako zase vyjde.


Hmotnosť úla v marci.

Pridaním vonkajšej teploty na slnku do grafu zistíme teplotu, pri ktorej včely začali lietať.


Uvádzané údaje poukazujú na vplyvy premenlivého počasia a prerušovaného toku nektáru počas jari. Zdôrazňuje potrebu, aby včelári ostávali počas tohto dôležitého obdobia začiatku sezóny ostražití. Schopnosť prekrývať rôzne dáta snímačov, aby ste vytvorili obraz o tom, čo sa deje vo vašich včelách, poskytuje cenné vedomosti o sile a správaní kolónií v kontexte bežného počasia.