eHive - úľové váhy

Príprava na zimu

To, ako dobre idú vaše včely do zimy, je mimoriadne dôležité pre úspech kolónie v budúcej sezóne a jej potenciál produkovať dobrú úrodu. Všetky prípravy na zimu mali byť vykonané už koncom leta. Za predpokladu, že vaše kolónie majú správne fungujúce kráľovné, zvyšné dve najdôležitejšie veci sú efektívne ošetrenie klieštika a zabezpečenie dostatočných zásob.


Koľko zásob potrebujú vaše včely počas zimy?

Odpoveď na túto otázku je zložitá, pretože závisí od mnohých faktorov, ako je veľkosť kolónií, aký druh zimy bude, ako dobre je izolovaný a vetraný úľ. Je dôležité, kde sa vaše včely nachádzajú. Môže to byť od 12 kg pre oblasti na juhu Slovenska až po 30 kg v severných oblastiach. Na základe miestnych skúseností je možné dobre odhadnúť a zabezpečiť, aby boli zásoby na vysokej úrovni.


My sa bližšie pozrieme na to, ako vzdialené monitorovanie poskytuje užitočný pohľad na zdravie a stav kolónií v tomto dôležitom období roka. Počnúc hmotnosťou úľa je možné vidieť, koľko zásob majú včely a rovnako dôležité je, ako rýchlo ich konzumujú. Je hmotnosť tejto kolónie v očakávanom rozmedzí a mení sa hmotnosť v očakávanej miere pre zdravú produktívnu kolóniu? Budeme skúmať, ako môže variácia týchto parametrov samotných a vo vzťahu k iným pomôcť zvládnuť zimné prípravky a zaistiť, aby včely boli v najlepšom možnom stave.


Pozrime sa teda na niektoré príklady úľových váh a ich významu.

Hmotnosť úla v septembri.

Vyššie uvedený graf poskytuje príklad ustáleného stavu z hľadiska metabolizmu kolónií. Existuje veľmi malá denná čistá odchýlka v hmotnosti, ktorá naznačuje, že včely prinášajú toľko nektáru, koľko denne skonzumujú. Túto kolóniu môžeme považovať za dobre zabezpečená na zimu.


Hmotnosť úla v októbri.

Na ďalšom príklade vidíme, že hmotnosť úľa sa prechodne mení v niekoľkých prípadoch výraznejšie, než by sa dalo očakávať. Overovanie údajov o dažďoch okamžite vysvetľuje anomáliu. Drevené úle absorbujú vodu a zvyšujú hmotnosť počas dažďov, ktoré sa po odparení stratia.


Ak z akéhokoľvek dôvodu vaše včely nie sú zabezpečené s primeranými zásobami na zimu, potom bude potrebné dodatočné kŕmenie.


Kedy je najlepší čas na kŕmenie včiel?

Najlepšie je včely nekŕmiť, ale nechať ich získať vlastné zásoby. Avšak, ak je sezóna neúspešná, čo sa raz za niekoľko rokov stáva, potom musíte prikŕmiť. Najlepší čas na to je hneď vtedy, keď zistíte že budú potrebovať kŕmenie na zimu. Povedzme v auguste alebo septembri. Prípadne aj v októbri, a hoci aj keď ste nekŕmili až do decembra, lepšie prikŕmiť neskoro než nechať včely hladovať.


Zatiaľ čo odporúčanie môže byť potrebné vidieť v kontexte zrýchlených environmentálnych zmien našich čias, stále zostáva veľmi dôležité. Úľová váha je neoceniteľným nástrojom na monitorovanie hmotnosti a riadenie kŕmneho režimu na jeseň a v zime. Graf nižšie zobrazuje hmotnosť kolónie, ktorá mala nízke zásoby v auguste po slabých prísune nektáru v júni a júli. Kolónia bola pravidelne prikrmovaná cukrovým sirupom od polovice augusta až do začiatku októbra, ako je zrejmé z prudkého nárastu hmotnosti.


Hmotnosť úla po augustovom prikrmovaní.

Môžete tiež vidieť zníženie hmotnosti po každom pridaní sirupu, čo bude čiastočne spôsobené tým, že včely odparujú vodu, aby zásoby mohli byť zakryté a uložené. Avšak kolónie môže tiež časť zásob konzumovať, čo taktiež prispieva k úbytku hmotnosti. Údaje o rozsahu stupnice umožňujú včelárovi starostlivo sledovať hmotnosť a vedia, kedy a koľko sirupu pridá, aby sa zabezpečilo zvýšenie celkovej úrovne úložiska. Tento úľ vykazuje zvýšenie hmotnosti o 30 kg.


Jesenný cukrový sirup sa zvyčajne vyrába v pomere 2 diely cukru k 1 dielu vody, takže bude obsahovať asi 33% vody. Avšak včely potrebujú znížiť túto hodnotu na približne 17% vody predtým, než sa dá zakryť. Včely budú ventilovaním odparovať všetku prebytočnú vodu. Keď sa cukrový sirup ochladí a chladnejší vzduch nedokáže udržať dostatok vlhkosti, odparovanie sa stáva pre včely ťažšie. Taktiež bude pracovať menej včiel. Nakoniec, keď teplota sirupu poklesne približne na 10 ° C, sa vzdajú a ten zostane v podávači.


Úľové váhy sú mimoriadne užitočné aj na pozorovanie neskorých prísunov nektáru, ktoré by mohli priniesť neočakávaný posledným med.


Hmotnosť úľa je komplikovane spojená s teplotou úľa a najmä chumáča. Na rozdiel od iných druhov hmyzu, včely v hniezdach zachovajú teplo produkované ich metabolizmom, čo im umožňuje zostať aktívnymi aj počas chladnej sezóny. Všeobecne povedané, čím je počasie chladnejšie, tým väčšia je energia potrebná na udržanie teploty chumáča, ale len do určitého bodu, konkrétne 10 ° C. Pri tejto teplote včely stále zachovávajú voľný chumáč, čo je štruktúra, ktorá je na termoreguláciu najefektívnejšia. Keď teplota stúpa a chumáč sa rozpadá, energetické požiadavky začnú opäť stúpať, pretože včely sa stanú aktívnejšími a môžu tiež začať chovať plod. Ďalším dôležitým faktorom, ktorý je potrebné zvážiť, je, že menšie kolónie sú pri termoregulácii menej efektívne, teda spotrebúvajú viac energie na jednu včelu, aby si udržali požadovanú teplotu.


Monitorovanie teploty plodu poskytuje cenný ukazovateľ stavu kráľovnej a plodu v tomto ročnom období.


Hmotnosť dvoch úľov v októbri.

Na vyššie uvedenom grafe môžeme vidieť, že teplota plodu na kolónii 1 (žltá čiara) klesá a vykazuje väčšiu variabilitu. Avšak kolónia 2 udržiava presnejšie teplotu plodu (zelenú líniu) a pravdepodobne bude mať väčšiu plochu plodu v porovnaní s prvou kolóniou. Je táto kolónia lepšie zabezpečená na zimu? Prekrytie hmotnosti včelstiev ukazuje, že kolónie sú porovnateľné. Kolónia 2 začína s o niečo menšími zásobami (červená čiara), ale v skutočnosti spotrebuje počas daného obdobia menej ako kolónie 1. To môže byť spôsobené niekoľkými dôvodmi – buď sú včely efektívnejšie pri termoregulácii plodu alebo pri skladovaní zásob. V každom prípade to znamená kolóniu v lepšej kondícii.


Záverom ešte varovné slovo – ak zistíte, že vaše včely získavajú váhu zbytočne, mohli by rabovať zomierajúcu alebo zrútenú kolóniu. Ak áno, existuje šanca, že vykradnutá kolónia je napadnutá klieštikom a vaše včely sú zamorené. Je mimo rozsahu tohto článku vysvetliť potrebu ako udržať kolóniu zodpovedne, ale len prostredníctvom vzdelávania a šírenia osvety môžeme mať nádej na riešenie tohto problému. Táto situácia sa môže vyskytnúť kedykoľvek počas roka, ale v októbri a novembri je pravdepodobne najväčšie riziko, pretože je čas, keď nespravované kolónie s najväčšou pravdepodobnosťou podľahnú problémom súvisiacim s klieštikom.


Prežitie včelích kolónií v zime závisí od zdravia včiel – robotníčok a od množstva a kvality skladovaných potravín. Monitorovanie úľov poskytuje neuveriteľne užitočné údaje pre včelárov v tomto kritickom období roka. Schopnosť prekrývať dáta z rôznych úľových senzorov, ako je váha, teplota plodu, či počasie poskytuje prehľad nielen do úrovní zásob, ale aj stavu kráľovnej, plodu, celkového zdravia včelstva a jeho činnosti ako celku.Použitá literatúra:

Mille CC (1917) A Thousand Answers to Beekeeping Questions